ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಛೇರಿ

.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಇಮೇಲ್‌

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbangaloreurban@gmail.com

080-23156006/

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಂ.123/1037, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 20ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 010

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

bagnorthdbcdc@gmail.com

080-23539600

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ, #324/62, ಸರ್ವಶೀಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ-560032

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbangalorerural@gmail.com

080-29605761

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಂಖ್ಯೆ: 101, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಕುಂದಾಣ ಹೋಬಳಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ-562110

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcramanagara97@gmail.com

080-27275114

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯುನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಟೈ ಂಗ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcshimoga@gmail.com

08182-229634

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ, ರೇಣುಕಾಂಬ ಕೃಪ, ಎ ಬ್ಲಾಕ್, 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201

ತುಮಕೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmtumkur.dbcdc@gmail.com

08162-25239

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572103

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmchitradurga16@gmail.com

08194 220882

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ.101, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್ .ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ-577501

ಕೋಲಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmkolardbcdc@gmail.com

08152 240526

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಕೋಲಾರ-563101

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdc10chikkaballapura@gmail.com

08156 270909

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ.ಎಸ್.ಬಿ.-4, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ562101

೧೦

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcdvg@gmail.com

08192 23093

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

೧೧

ಮೈಸೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcmysore@gmail.com

0821 2341194

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, #30, ಎಂ.ಐ.ಜಿ. ಎ.ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು-570023

೧೨

ಮಂಡ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcmdy@gmail.com

08232 231804

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ.1153, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ-511401

೧೩

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmchamarajnagar@gmail.com

08226-22358

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ರೂ.ನಂ.305, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ - 576104

೧೪

ಉಡುಪಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcudupi@gmail.com

08202-574882

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಉಡು ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, “ಬಿ” ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರಜತಾದ್ರಿ, ಮಣಿಪಾಲ-576104

೧೫

ಹಾಸನ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dm.dbcdchassan@gmail.com

08172-251153

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ.ಎಂ.ಐಜಿ-32, 23ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573201

೧೬

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcchikkamagalur@gmail.com

02862-221315

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101

೧೭

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdkdbcdc@gmail.com

08242-456544

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಬಲಿ, ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು-06, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

೧೮

ಕೊಡಗು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmcoorg121@gmail.com

08272-221656

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು-571201

೧೯

ಬೆಳಗಾವಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbgm@gmail.com

08312-402163

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರ,
ನೆಲಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ1 & ಬಿ2,
ಬೆಳಗಾವಿ-590020

೨೦

ಹಾವೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdc.hvr@gmail.com

08375-249025

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರೂ.ನಂ.39, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-581110

೨೧

ಗದಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcgadag@gmail.com

08372-232327

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ರೂ.ನಂ.202, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ-582101

೨೨

ವಿಜಯಪುರ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dm.bijapurdbcdc@gmail.com

08352-278128

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ನಿಯಮಿತ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಎದುರಗಡೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101

೨೩

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbgk@gmail.com

08354-226216

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ರೂ.ನಂ.233, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587102

೨೪

ಧಾರವಾಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dndbcdcdgarwad@gmail.com

08362-446382

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ನಿಯಮಿತ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಧಾರವಾಡ-580001

೨೫

ಕಲಬುರಗಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcgulbarga@gmail.com

08472-278635

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕೆ ್ವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಡೇಪೂರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಗಡೆ, ಖರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಾಗರಗಾ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ-585105

೨೬

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmukdbcdc@gmail.com

08382-223229

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿಮುಲ್ಗಾ ರಸ್ತೆ, ಹೈ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ -581301

೨೭

ಬೀದರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmbidardbcdc@gmail.com

08482-232515

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ.9-8-175/5ಬಿ, ಬಿ.ವ್ಹಿ.ಬಿ. ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗರ, ಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ್, ಬೀದರ್-585401

೨೮

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbellary@gmail.com

08392-267038

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ.117, ವೀರನಗೌಡ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583103

೨೯

ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdc.raichur@gmail.com

08539-221847

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ.1-8-130/189, ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಮ್ಮನವಾಡಿ, ಉಮಾ ಹೊಟೆಲ್ ಎದುರು ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101

೩೦

ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdckpl@gmail.com

08539-221847

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ-583231

೩೧

ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcyadagiri@gmail.com

08473 253746

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಗಮ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂ.ನಂ. ಸಿ14, ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರೋಡ್, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ-58201

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-12-2021 05:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080